Er du sikker påat dit vand i hanen er rent?

Vandet i din hane kan blive forurenes af nedslidte, uhensigtsmæssige og direkte forkerte vandinstallationer.

Vi hjælper dig med service og eftersyn.

Hvordan du sikre at bygningens vandinstallationer er i orden?

Det hjælper vi dig med.

På linje med den smileyordning du kender i dag fra fødevareindustrien , udsteder vi en vandinstallationsattest som dokumenterer, at din bygnings drikkevandsinstallationer lever op til myndighedernes krav.

 

Vi laver:

•  Eftersyn

•  Skadesopklaring

•  Sikring af bygningens vandinstallationer

•  Serviceaftaler til erhverv og boligselskaber.

Lovpligtige eftersyn og vedligeholdelse

Det er et lovkrav at komponenter og løsninger til sikring af vand- og afløbsinstallationer bliver efterset og vedligeholdt minimum én gang årligt.

Lad os lave en aftale

For at sikre vores kunder mod “forglemmelser” tilbyder vi gerne en service- og vedligeholdelsesaftale.  Her tager vi ansvar for at eftersyn og funktionstest bliver foretaget.

Aftalen afstemmes løbende i forhold til ændringer i bestemmelser og regler. Dette sikre dig som bygningsejeren mod eventuelle krav eller påbud myndighederne.

 

Hvorfor vi er det fornuftige valg for dig?

Siden 2019 har vi været certificeret partner under Dansk Drikkevandskontrol.

Her igennem har vi i dag adgang til mere end 30 års erfaring indenfor eftersyn, skadesopklaring og sikring af bygningers vandinstallationer.

Sikkerhed for vores rene vand er også op til dig

Uanset hvilken ejendom du har, vil det være dit ansvar, hvis noget går galt.

Vi skal passe på vores drikkevand, det er af meget høj kvalitet og sådan skulle det helst blive ved med at være.

Derfor er det vigtigt, at det rene drikkevand fra vandforsyningen ikke forurenes af tilbage strømmende vand fra bygningernes nedslidte, eller direkte forkerte vand installationer.

 

En nødvendig og vigtig fødevare

Vandforsyningerne ønsker at leverer det rene drikkevand til dig som en vigtig fødevare på lige fod med mælk, juice, læskedrikke m.v. og ikke kun leve op til de gældende lovkrav.

De arbejder ud fra en strategi om, at skabe tryghed for kunderne og der skal være færrest mulige driftsforstyrrelser. 

Under ord som bæredygtighed, samfundsansvar og lignende spændende initiativer, skal der også indtænkes vandhygiejne som et vigtigt miljøtiltag.

Vi støtter op om FN’s verdensmål

En del af FN’s verdensmål er, at sikre at alle har adgang til vand og sanitet, og at dette forvaltes bæredygtigt.

Her indgår det som delmål, at inden 2030 skal der opnås universel og lige adgang til sikkert drikkevand til en overkommelig pris for alle.