Vandinstallation

Danmark er velsignet med rigeligt og rent drikkevand af meget høj kvalitet, men det er afgørende, at det rene vand ikke forurenes af nedslidte, uhensigtsmæssige og direkte forkerte installationer.

Undersøgelse af vandinstallationer

Dansk Drikkevandskontrol er garantien for, at bygningsejeren er bevidst om sit lovpligtige ansvar om velfungerende vandinstallationer, der sikrer drikkevandet i bygningen mod forurening fra behandlet vand.

Dansk Drikkevandskontrol og den tilhørende vandinstallationsattest udstedes som bevis på, at ejendommen har fået undersøgt og funktionsprøvet vandinstallationen i henhold til bygningsreglementet – herunder DS439 norm for vandinstallationer og DS/EN1717 sikring imod overstrømning af behandlet vand fra internt og eksternt vandledningsnet.

Dansk Drikkevandskontrol-installationsattesten er et bevis på, at vandinstallationen er sikret, leverer rent drikkevand i ejendommen og lever op til autorisationslovens bestemmelser om installationsarbejders udførelse.

Undersøgelsen er foretaget af en autoriseret VVS-installatør, der har gennemgået KemTech ApS` kursus God vandhygiejne – vejen til øget værdi.

For at vi sammen kan værne om det rene drikkevand, som vandforsyningen leverer, har KemTech ApS etableret certificeringsordningen Dansk Drikkevandskontrol.

Dansk Drikkevandskontrol certificeringen henvender sig til ejendomme med store vandsystemer, som fx almennyttige boligforeninger, andels- og ejerboligforeninger, ejendomsadministrationer, hoteller, restauranter, catering- og storkøkkener, offentlige forsyningsvirksomheder samt virksomheder beskæftiget med fødevare- og medicinalproduktion.

Drikkevandssikkerhed er ejendomsejers ansvar

Tendensen er, at flere og flere vandforsyninger producerer drikkevand efter fødevarestandarden ISO 22000. Det giver vandforsyningerne mulighed for at stille krav til virksomheds- og bygningsejere om dokumenteret eftersyn af drikkevandsinstallationerne og krav om sikring mod tilbagestrømning af vand fra bygningen til det offentlige ledningsnet.

Vandforsyningerne kan pålægge ejerne at tilpasse deres drikkevandsinstallationer, så drikkevandet i ejendommen sikres. Vandforsyningerne kan også forlange dokumenteret kontrol af tilbageløbssikringer eller kontraventiler imod tilbagestrømning efter DS/EN 1717 og DS/EN806-5.

Ved at opnå certificeringen Dansk Drikkevandskontrol og den tilhørende vandinstallationsattest efterleves samtidig vandforsyningernes og bygningsreglementets krav om, at en ejendoms drikkevandsinstallationer skal vedligeholdes og sikres forsvarligt.

 

Fornyelse af vandinstallationsattest

Vandinstallationsattesten skal fornyes hvert andet år fra den udstedelsesdato, som står på vandinstallationsattesten. Hvert andet år skal vandinstallationen dermed gennemgås af en autoriseret VVS-installatør godkendt af KemTech ApS, som tilser, at vandinstallationen stadig fungerer efter hensigten.

 

Anvendelse af Dansk Drikkevandskontrols logo

Ved brug af Dansk Drikkevandskontrol’s logo skal vandinstallationsattesten på linje med el-sikkerhedsattester og smileyordninger hænge synligt fremme, så alle til en hver tid kan vandinstallationsattesten.

Ejere af ejendomme, som har opnået certificeringen Dansk Drikkevandskontrol, må bruge Dansk Drikkevandskontrols logo i egen markedsføring i den periode, som er angivet på vandinstallationsattesten.